Żurek staropolski
Zawijaniec drobiowy, ziemniaki, surówki