Rosół z kluseczkami
De volaille
ziemniaki, surówki